Humm – Datapohjaista liiketoiminnan kehittämistä

Istutaan yhdessä alas. Tuomme esille näkemyksemme saatavilla olevasta vuorovaikutusdatasta ja autamme määrittelemään dataan pohjautuvia liiketoiminnan kehittämisen askelmerkkejä. 

hyödynnÄ saatavilla oleva data

Etsimme ja analysoimme liiketoimintakriittisen datan

Hummin moniammatillinen asiantuntijatiimi auttaa etsimään, analysoimaan ja pureskelemaan saatavilla olevan datan liiketoimintasi kehittämisen avuksi. Käytännössä tämä tapahtuu ohjausryhmätyöskentelyn kautta yhteisissä palavereissa esimerkiksi kuukausi- tai kvartaalitasolla.

Ohjausryhmä­työskentelyn etuja

Ulkopuolinen näkemys tuo markkinatietämystä

Ulkopuolisen asiantuntijan mitattuun dataan pohjaava näkemys tuo yritykselle markkinatietämystä sekä kykyä hahmottaa dataan pohjautuvia liiketoiminnan syy-seuraussuhteita.

Tietoon pohjautuva liiketoiminnan kehittäminen

Datasta saatava näkemys luo hedelmällisen lähtökohdan tietoon pohjautuvalle liiketoiminnan kehittämiselle, jota toteutetaan säännöllisellä aikajänteellä käytännön ohjausryhmissä yhdessä sovitun mittariston kautta.

Dataan perustuva kehitys parantaa asiaskokemusta

Nykyaikaisten teknologioiden hyödyntäminen ja jatkuva dataan perustuva kehitys ovat avainasemassa laadukkaan asiakaskokemuksen rakentamisessa. Ohjausryhmissä tuomamme näkemys pohjautuu dataan ja käyttäytymistietoon, joiden pohjalta palvelupolkuja kehitetään eri teknologiaratkaisuissa.


  • +10 000 myynnillistä
  • +20 000 asiakaspalvelullista
kohtaamista joka viikko

Paytrail
Vepsäläinen

Asiantuntijuutta liiketoiminnan kehittämiseen

Ohjausryhmätyöskentelyn kautta saat Hummin asiantuntijan valmiiksi analysoiman datan liiketoimintasi kehittämisen tueksi. Käymme yhteisten keskustelujen kautta läpi parhaat mahdollisuudet, kuinka dataa kannattaa hyödyntää liiketoiminnassanne.

Tukea tiedolla johtamiseen

Datapohjainen ohjausryhmätyöskentely auttaa ymmärtämään syy-seuraussuhteita sekä hahmottamaan kokonaisnäkemystä yrityksenne eri kanavissa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Samalla se luo vahvan perustan tiedolla johtamiselle.

Aloita parempi asiakaskokemus tästä

Varaa 15 minuutin tapaaminen asiantuntijamme kanssa

“Se on iso plussa Hummissa, että kehittäminen tehdään datapohjaisesti. Humm on hyvin dataorientoitunut organisaatio, mikä on tärkeää minun toimenkuvassani asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelu koetaan usein vain kulueräksi mitä se ei tietenkään yksioikoisesti ole. On tärkeää, että pystymme tukeutumaan Hummin tarjoamaan dataan ja kehittämään myös palvelua sen perusteella.”

Sara Taavitsainen, Customer Succes Process Manager, Smartum

“Me saadaan älytön määrä hyödyllistä dataa Hummin kautta. Meille tuodaan palavereissa pöytään äärimmäisen hyvää palvelusta esiin nousevaa dataa, jota voidaan käyttää suoraan Vepsäläisen liiketoiminnan kehittämisen sekä tiedolla johtamisen tukena. Analytiikkaihmisenä olen todella innoissani tästä datasta.”

Mika Rusila, Tietohallintojohtaja, Vepsäläinen